Общо обяви: 498 Общо потребители: 2325735

Хетеро секс разкази – Секс на работа

Отново бе нощ и тя отново беше сама. Офисът тънеше в мастилен мрак, нарушаван единствено от пробляскващия екран на лаптопа й. По прозорците лепнеше гъста мъгла и лунната светлина едва пробиваше през преспите от опушени облаци.
Лъчите й хвърляха причудливи сенки върху пода, ала облегналата се на лакът върху удобното канапе млада дама не им обръщаше внимание.
Виждаше се само неясния й силует, издължен и сенчест – дълги коси, дълги крака и ароматен цигарен дим.От известно време задоволяваше никотиновата си мания като сама свиваше цигарите си. Вече бе пристрастена към черешовия тютюн
и разнасяше упойващата му миризма навсякъде, дори когато не пушеше.
Беше се преплел в нишките на дрехите й.Залепнал бе за клепачите й, а миглите й го ръсеха като някакъв особен наркотик.Предаваше го на всеки, до който допреше ягодовия си език.Горчиво-сладката слюнка се разливаше сладострастно по устните й. Ала точно сега не й бе до цигари.Затвори очи и се остави тъмнината да обсеби сетивата й. Можеше по всяко време да се пресегне и да освети пространството
около себе си с досадната луминисцентна светлина. Но за какво да го прави?
На тъмно всичко е много по-секси. Дълбоко се съмняваше в съседния жилищен блок да има останал някой буден след полунощ. Последните лампи изгаснаха още преди час. И все пак не изгаряше желание някой окъснял безсънник да я гледа разхвърляна, останала само по онова бельо „за специални поводи”.
И с ръка, безсрамно пъхната под прозрачните, влажни бикини. Отметна глава назад, подпря я на една от меките възглавнички. Бялата й шия се изпъна и лъсна на фона на притъмнялата стая. Облиза устни, захапа ги леко, отне последните мигове живот на цигарата си и я смачка рязко в пепелника.Зарови свободната си ръка в булото на косите си, докато с другата не спираше да изучава колко дълбока може да е алчната й вагина.Някои хора й се чудеха как така с готовност поема нощни смени. Представяха й разумните си доводи като хитро подредени фигурки от шах върху черно-бялата дъска на ежедневието. Сънят ти се разбива, биологичният ти часовник изпада в странно състояние на шизофрения. Нищо не може да замести нощния сън.Тя им се усмихваше и ги питаше дали нощния сън може да компенсира дневната досада. Кога през деня можеш да си позволиш да се отпуснеш по този начин? Дори и заключен зад дебела врата на частен кабинет? Нима тогава можеш да разлюспиш дрехите си и да останеш гол, истински и чувствителен като оголена вена? Да се изгавриш с работното място?Нощта обаче предоставя хиляди варианти за забранено удоволствие по тъмните ъгли.Под слънчевата светлина поглеждаше в огледалото и виждаше уморена и смазана черноработничка в сив костюм и размазано червило.
Нощем бе… каквото си пожелаеше.Фантазиите й можеха да си кажат думата.
А особено когато лежеше на пода с напъхан до китката юмрук в зачервената си праскова, обляна с восък по гърдите от горящите около нея свещи… кой изобщо иска да се съмва? Тъкмо бе на ръба на оргазма, когато телефонът иззвъня. Простена от болка и се домъкна със сетни сили до досадната, адска машинка, като изкара подгизналата си от сокове ръка.Същинска актриса, тя вкара машинално служебния си глас.Под този глас не се усещаше следа от емоция или тръпка. Ала човекът отсреща явно знаеше повече. Смехът му, нагарчащ от сарказъм, бодна изострения й слух.- Виждаш ли ме? Тя се сепна. Устата й внезапно пресъхна странно. Огледа се предпазливо през прозореца,доколкото можеше да съзре нещо в тази почти лондонска мъгла. Ни едно прозорче не светеше от другата страна. Нито дори улична лампа.
– Отговори ми искрено, хитрушо. Иначе ще се ядосам.
Страхът запълзя под кожата й като рояк хищни, месоядни мравки.
Въздухът в гърдите й се скова, докато произнесе глухо, някак извън себе си.
– Аз… нищо не виждам…
– Добро момиче. А сега…
– Кой си ти? – попита слисано тя, като бавно възвърна увереността си.
Не можеше да повярва, че един глас, нищо и никакъв глас от другата страна на линията я бе изкарал от равновесие.
– Не задавай въпроси. Само ме следвай.
– Господине, явно сте сбъркал телефона. Тук е…
– Не ми играй театър, писано. Знам на кого се обаждам, знам всичко за теб.
Може да не ме виждаш, но аз те различавам перфектно от тук. Стоиш полуподпряна на бюрото,трепериш от нерви и нямаш търпение да си оближеш юмручето.
– Господине! – тя вкара тона си на възмутена служителка. – Трябва ли да ви напомням, че разговорите се записват!
Говореше твърдо и отсечено, но отвътре всичко й се разтапяше като нагорещено масло.По тялото й бе избила студена пот, а краката й видимо трепереха от острия, непоносим страх.Страх… или възбуда?Понякога границата между тях е така тънка.
– Не си играй, коте. По-опитен съм от теб. Знам точно какво ще направиш сега. Направи си услуга и ми се подчини.
Ще ти хареса, и сама го разбираш.
– Друг път! – сопна се тя с малкото й останали сили. – Вървете по дяволите, гнусен перверзник.Тръшна телефона като съсредоточи цялата си воля. Това окончателно й разби баланса и краката й се огънаха като гумени.
Строполи се на пода и обви коленете си с ръце. Сърцето й така бумтеше в гърдите, че всеки момент щеше да получи инфаркт.
– Какво ми става? – изтри обилната пот от челото си. Косата, бельото й, всичко бе плувнало в собствените й секрети.
Съскаше тихо като животното на което я бе оприличил. Едвам се придвижи на четири крака до канапето, когато същият глас
отекна в главата й.Слез долу. Ще те чакам във входа. Не закъснявай.”
Страхотно. Само халюцинации й липсваха.„Глупости. Ти не си реален. Ти си само в главата ми. От където ще изскочиш още сега.”Главата й потъна между ръцете й, докато се мъчеше да изчегърта оттам натрапчивите послания. Кожата й внезапно се сгорещи,после отново я обля хлад. А гласът не секваше със своите постоянни мисловни образи.Беше властен като ръката, която те опипва без да иска разрешение, докато сте притиснати в дебрите на градския транспорт.
Не търпеше възражение.„И да не съм реален, какво от това? Нима някога си държала особено на реалността? Стига си имитирала вътрешна борба,
котко разгонена. Знаеш, че го искаш.”„Разумът ми не е чак толкова крехък.”
„Разумът ти не ме интересува. Но виж, винаги съм обичал да чукам мозъци. Особено такива с развинтено въображение.”
„Не мога… все пак съм на смяна…” Стоновете изскочиха от лепкавото й, прегракнало гърло.„Не се тревожи. Нищо няма да се случи. Слез! Това не е молба!”
Това беше пълна лудост. И тя трябваше да покаже една идея по-силна воля. Ала и двамата бяха прекалено наясно,
че ангелът й е слаб.Особено когато фантазията й бе остро ръгната от мъгливото неизвестно.Пресегна се и улови изкушението за шията.
Вървеше бавно, тъй като краката й едвам я държаха.„Да, добро момиче, продължавай.” Не си направи труда дори да метне палто върху гърба си.
Нямаше търпение да стигне колкото се може по-скоро и се молеше някой окъснял съсед да не я изненада в асансьора.Пулсът й играеше като побесняла кобила, до дробовете й не достигаше въздух, страхът и вълнението си бяха устроили корида
в стомаха й.А всяка крачка към наградата в тъмния край на коридора бе така малка, бавна и мъчителна.Искаше да изкрещи, а той се смееше в ухото й.
Изсъска и си обеща да му го върне щом го докопа.Най-накрая асансьорът я доведе до заветната цел, като че ли след цяла вечност.Нямаше никой.„Хей, къде си?”
Празна площадка. Дори портиерът липсваше. Отвърна й единствено тишината, тази в собствената й глава.Невидимото ехо я зашлеви. Вятърът блъскаше по вратата, сякаш й се присмиваше.Тя се огледа объркана и със зараждащо се отчаяние в гърдите.Прехапа устни, за да не извика от разочарование и ярост, блудкав коктейл, от който й се догади.
– Що за безумие е това? Трябва да си прегледам главата, щом…
И това бяха последните й думи, защото в същия миг нечия ръка запуши устата й.
Друга я хвана за косата и опъна главата й назад, като я принуди да падне на колене.Не бе трудно за непознатата, тъмна фигура да осъществи пълен контрол над безволевото й, огъващо се от желание тяло.
Очакваше да усети мека превръзка над очите си. Но не бе нужно, мракът и нервната превъзбуда свършиха работата си.
Чу само щракване от цип и в следващия момент фантомът вече я душеше чак до гърлото с напиращия си пенис.
Усети как се дави и задушава. Езикът й инстинктивно започна да описва буквички по цялото му протежение.
Ноктите му се впиха в гърба й, оставяйки червени следи. Леката, умело причинена болка допълнително я подлудяваше.
Имаше пълна власт над разтеклото се тяло.Можеше да я удуши.Или да я чука до премала.Да я накара да се моли и пълзи на колене.По негово желание.
А тя бе напълно подчинена, инструмент в ръцете му.Можеше да я извае от дълбините на влагата между бедрата й.Ако пък пожелае да я разкъса и изнасили по най-бруталния начин.И това подчинение въобще не я отвращаваше.
Ако самото ръцете й бяха свободни, би ги впила в задника му, за да го усети още по-навътре в гърлото си.Проклетия анонимен змей горянин. Ала после установи, че ръцете й бяха стегнати зад гърба й с чифт белезници.Истински.Без пухчета, като онези евтини имитации в сексшоповете.
Слюнката се разтичаше по брадичката й, докато той умело я чукаше в устата.
Пръстите му се бяха впили в мократа й от пот коса и дирижираха движенията й, така както би ръководил оркестър.Фелацио симфония, мина й нелепата мисъл през подлуделия мозък.Внезапно я дръпна рязко за косата, удари я няколко пъти с члена си през лицето и я изправи,за да усети вкуса на устните й. Както и своя собствен вкус в слюнката й. Острите му нокти деряха умело гърба й,
а зъбите му оставяха лилави белези по треперещата й шия.
– Не викай! – кадифеният глас не издаваше нищо от адската възбуда, която показваше в трескавите си жестове.
– Само един звук и ще бъдеш наказана.
Трябваше да държи стоновете си нейде дълбоко в гърлото. Това допълнително напрежение засили усещанията й. Нито дума. Нито едно стенание. Нито дори лека въздишка. Отново я сграбчи за косата, обърна я с лице към стената и притисна бузата й към студения метал.Опитните му пръсти ловко разучаваха прасковката й, като разтъркваха подутия клитор. Сладката, мокра пещеричка щедро се разтвори, за да приеме всичко, което й се предлагаше.Мръсните думи тежаха на върха на езика й.Стоновете и крясъците копнееха да се отронят и да изкарат напрежението навън. Но тя ги контролираше на свой ред.Усети главата му между надигнатите си бузи и разтегна бедрата си още по-широко, за да му даде пълен достъп. Биваше си го. Докосна се до всичките й чувствителни точки,сякаш я беше имал години наред. Такъв математически изчислен оргазъм… не й се бе случвал никога.Знаеше точно какво прави и го постигаше. На няколко пъти краката й едвам я удържаха под напора на удоволствието.Но и тя не бе вчерашна в игрите на подчинение.
Усети щипките върху зърната си, острото ужилване и рязката болка заедно с проникването му.Вкара пръстите си в устата й, за да облекчи напиращите викове. Намести се в нея и започна да я чука на бързи тласъци, докато зъбите му се впиха в нежната й кожа.Ближеше и хапеше лилавата й от милувки плът с настървението на вълк и нежността на галеща се котка. Пръстите му търкаха изгарящите щипки по почервенелите й от болка зърна.Стори й се за миг, че вижда бяла светлина.
Ноктите, зъбите и разкъсващия я член окончателно я пратиха отвъд ръба и тя се отпусна,безпомощна като кукла на конци след поредния оргазъм.
Усети щракването на ключа и ръцете й паднаха от желязната хватка на белезниците.Сякаш не бяха нейни – изтръпнали и движещи се някак независимо от тялото й.Не й остави време за почивка, защото отново натика пениса си в устата й.
Заповяда й да използва ръцете си. Подчинението този път бе някак механично, изтощено.Не мина дълго време, когато усети горчивата бяла течност да се спуска по брадичката й и се излива в устата й.Вкусът я задави, но тя се напрегна и погълна всичко.Обичаше горчиви неща.А и бе жадна за оргазма му, щом не можеше да види разлятото удоволствие в очите му.Изпи и последната капка.Остана на колене, с вдигната глава и напрегнат в тъмнината поглед. Не различаваше нищо освен неясния му силует.Две чукащи се и свършващи сенки сред мъглата.
Той погали челото й и притвори морните й, трепкащи клепачи.След това се наведе и я целуна дълбоко в устата. Явно непознатият обичаше да усеща собствения си вкус върху чужда плът.Макар вече да бе порядъчно уморена от тази лудост, усети как я удря ток до петите. Помогна й да се изправи с неочаквано кавалерски жест. Безмълвно запали една цигара и й я подаде. Тя се опита да съзре чертите му, когато запалката освети лицето за миг.  Той обаче бе твърде бърз. Няколко минути мълчаха и пушеха. Накрая й подари още една малка целувка по устните и се насочи към резервния изход на сградата.
– Няма ли поне да ми кажеш кой си? – извика тя след гърба му.
„И да разваля тази божествена анонимност?”, удари я мисълта му. Сянката му се изгуби в мрака…

Добавена на от:

Етикети: , ,

4159 Общо преглеждания, 1 за днес

22 /25 /5

  

Сходни статии

Виж други обяви

Вашият коментар

Времето в София за днес и утре

Видео

Сайтове за възрастни +18

Вип обяви

Последни Секс разкази