Общо обяви: 401 Общо потребители: 2690951

ОДУ

Общите Договорни Условия / ОДУ /и указания за използване на услугите на  www.sexobiavi.bg

Уеб сайт за възрастни над 18 години. Ако сте под тази възраст, моля напуснете страниците  http://sexobiavi.bg/.

В www.sexobiavi.bg/ се предлагат услуги за възрастни и не се разрешава ползването на услугите на лица под 18 години. Тези Условия  и указания представляват договор  между Вас и www.sexobiavi.bg/, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и търговски цели при спазване на условията.

 • www.sexobiavi.bg/  e виртуален, развлекателен ресурс в интернет създаден в съответствие с действащото законодателство на Република  България, предназначен за реални и виртуални запознанства и секс, като дава възможност на Потребителите да публикуват безплатни и Вип  обяви. За всички интернет препратки налични в сайта, са валидни условията за конкретната интернет страница.

I : ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

II: УСЛУГА/И на сайта включват:

 • - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • - публикуване на обяви и реклама в www.sexobiavi.bg
 • - създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация на лица навършили 18 години или пълнолетие за съответната страна;
 • - възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;
 • SMS  чат и Разговор по телефона на Телефонна линия  ( Телефонни услуги с добавена стойност).

III : ОПЕРАТОР наричаме тук икономическата компания, която е доставчик и технически oператор на Телефонните услугите за комуникация с добавена стойност /SMS чат и разговор по телефона на Телефонна линия, като те могат да са  различни за различните номера.

IV:  ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката.

V. Правила относно създаване на потребителски профили:

 • 1 : Право да създаде профил е само лице навършило 18 години или   пълнолетно за съответната страна.
 • 2: При наличие на създаден профил от лице под 18 години, който пряко касае рубрики запознанства, то  запазва правото да изтрие този профил. При изтриване, се заличават всички съпътстващи профила  данни – обяви, контактна информация и др.
 • 3: Сайтът е предназначен за възрастни и лица навършили 18 година. Всяко лице, с ползването на услугите предложени в сайта, потвърждава, че е навършил 18 години.

VI:  Изтриване на профил

Изтриват се профили, създадени за заобикаляне на ограничения, наложени от сайта, върху потребител или рубрика, както такива с открито порнографско съдържание, профили системно добавящи едни и същи, повтарящи се обяви в рамките на един работен ден.

 • 1.Изтриват се профили системно нарушаващи правилата на http: www.sexobiavi.bg
 • 2. Които съдържат телефонен номер,и-мейл адрес или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков материал ;
 • 3. Oбяви с телефони и номера за смс-чатове с добавена стойност се публикуват само  в рубриката секс телефони  след активирането на обявата като Вип.
 • 4.Еднакви обяви в една и съща категория, преди срокът на същите да е изтекъл.
 • 5. Обяви с един и същи текст, публикувани в различни категории.
 • 6. Обяви, съдържащи некоректна или погрешна информация, както и с цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
 • 7. Обяви,  които не съответстват цялостно или частично на  конкретния раздел на сайта.
 • 8. Обяви, които съдържат:
 • 8.1. лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго) ;
 • 8.2.Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите;
 • 8.3. Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право; Които съдържат информация представляваща търговска, служебна или друга тайна.
 • 8.4: Обяви, за които се получават множество жалби.Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
 • 8.5. Обяви, които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
 • 8.6. Обяви, които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
 • 8.7. Обяви, които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер.В които са попълнени неправилно задължителните полета.
 • 8.8. Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт. (касае се за серийни номера на софтуер, незаконно препродаван от частни лица или фирми); Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.
 • 8.9. Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, наркотични вещества, човешки органи, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.
 • 8.10. Обяви на Интернет магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата; . Със снимки или графика, съдържащи лого типове, реклама или идентификатори на други сайтове.
 • 8.11.Които съдържат множество правописни грешки; Които не са изписани на кирилица.
 • 8.12. Написани изцяло с главни букви!
 • 9. Публикуването на платена обява НЕ гарантира публикуването на обявата в www.sexobiavi.bg, ако тя не отговаря на ОДУ.
 • 10. http://sexobiavi.bg/ към  обява имате право да прикачите снимки. Снимките не трябва да съдържат порнографско съдържание, открити голи части, актови снимки, както и детска порнография! Снимките се преоразмеряват автоматично от  www.sexobiavi.bg
 • 11. http://sexobiavi.bg/премахва всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Потребителя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява. www.sexobiavi.bg си запазва правото да изтрива обяви, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други , трети лица.
 • 12. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на www.sexobiavi.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 • 13. www.sexobiavi.bg прави всичко възможно, за да поддържа в сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
 • 14:www.sexobiavi.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с публикуваните обяви, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Отговорност за публикуваните безплатни и ВИП  обяви както и снимки, носи само и единствено техният подател.
 • 15: www.sexobiavi.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 • 16. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация, въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъдат достъпни за останалите потребители.
 • 17. В сайта се публикуват и обработват лични данни  достатъчни за свързаност с обявата, като това изключва персонални лични данни- такива не се изискват, не се съхраняват и обработват , само ако те са предоставени доброволно от физическото лице.

VII: www.sexobiavi.bg може да поиска от потребителя да предостави лични данни , но той не  е длъжен да предостави точни. Единственото достоверно е необходимо потвърждението, че потребителя е лице над 18 години, с което се съгласява автоматично в момента, в който се регистрира и ползва услугите предложени в сайта.  Всички оператори и потребители могат да използват различни самоличност, имена и псевдоними, следователно, доставчикът на услуги по никакъв начин не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена в регистрацията. Снимките, които се публикуват представляват собственост на лицето на снимката или автора на снимката и на  потребителите им е обяснено, че се използват  като опис на потребителя. Доставчикът на услугата не носи отговорност за използването на снимката в печат /вестници, обяви/ и електронни /интернет, телевизия, радио/ медии.

VIII: С ползването  www.sexobiavi.bg и Услугите потребителят дава съгласието, публикуваните от него данни да бъдат използвани за бизнес информационна цел както и за директни маркетингови проучвания и цел. Ако потребителят се откаже писмено, то оператора не може да употреби неговите данни в маркетингови цели и бизнес насока. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само от лицето, за което се отнасят.

IX: При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид

X: Промени

www.sexobiavi.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия и указания по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

XI: Собственост

Сайтът www.sexobiavi.bg е собственост на ЕООД КАРИТЕЛ и се поддържа от Администратори, а услугите от Оператори.

Периоди на валидност, цени и активация на ВИП обяви в www.sexobiavi.bg

 • Два периода на валидност за ВИП обява – 7 дни и 30 дни
 • Цена 4.80 лв. за Вип обява с валидност 7 дни.
 • Цена 6.00 лв. за Вип обява с  валидност 30 дни.
 • Всяка ВИП обява се активира с SMS заплащане.

За да публикувате ВИП обява в нашия сайт трябва при добавянето на Вашата обява да изберете период за валидност на ВИП обява. Периодите за валидност на ВИП обява в сайта са два:

 • 1. Период за валидност на ВИП обява – 7 дни
 • 2. Период за валидност на ВИП обява – 30 дни

Забележка: Цената на един SMS към номер 1094 е 4.80 лева c ДДС, а към номер 1096 е 6.00 лева c ДДС за абонати на M-tel, Globul и Vivacom. Всеки SMS осигурява ВИП статус на вашата обява за съответния период, който сте избрали. Може да направите и всяка ваша, вече публикувана безплатна обява ВИП по всяко време от Вашето табло за управление на обяви, като кликнете на връзката ВИП към съответната обява и спазите същата процедура, свързана с СМС – заплащането.


Услугите SMS чат и разговор по телефона на Телефонна линия

I :Общи договорни Условия /ОДУ/

В www.sexobiavi.bg се предлагат както лични обяви на потребители така и рекламни обяви с цел :

Разговори на Телефонна линия и SMS чат ТИП : Запознанства, Свободни разговори, Разговор за двама. Телефон на доверието, Еротика

II: ВАЛИДНОСТ И СФЕРА НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОДУ


01/ SMS-chat и Разговор по телефона на Телефонна линия са   разработени въз основа на разпоредбите на Общите Договорни Условия ( упоменавани тук  като ОДУ). Сферата на компетентност на ОДУ се отнася за цялата услуга, както и за нейните бъдещи промени. SMS-chat услугата управлявана от Оператора съдържа всички видове LIVE Chat видове услуги, респективно услугите с chat основа на уеб страниците. Различни икономически компании, организации или частни лица, ръководят функционирането на услугата. Услугата гарантира за всеки Потребител възможност за провеждане на напълно анонимна комуникация чрез SMS или Разговор по телефона с други лица.

Забележка:

Оператор наричаме тук икономическата компания, която е доставчик и технически oператор на Услугите за комуникация / Телефонни услуги с добавена стойност/.

02/ Определените правила в ОДУ са задължителни за потребителите на Услугата (наричани тук  Потребител или Потребители), които с използването на Услугите  приемат, че тези правила са задължителни за самите тях.

03/ Операторът извършва каквото и да е разширяване или промяна на Услугите в бъдеще вземайки в предвид правилата на ОДУ.  Операторът си запазва правото да допълни или да промени Общите договорни Условия. След всяка промяна на правилата на ОДУ ,Операторът ги обхваща в единна структура, след което осигурява постоянен достъп за Потребителите й в интернет на уеб страница www.sexobiavi.bg. Промяната влиза в сила от момента на нейното публикуване.

04/ Операторът има право при всеки случай, когато Потребителят има поведение противостоящо на Условията за ползване  и ОДУ , да приложи прекратяването му и незабавно да изключи Потребителят от употребата на Услугата/SMS-chat/. Потребителят носи отговорност за всяка произлизаща от това вреда и се задължава да възвърне цялата стойност на причинената вреда от това на Оператора респективно на трето лице.

05: Услугата SMS-chat и Разговор по телефона на Телефонна линия Ви позволява да откриете вашият идеален виртуален партньор, отражение на вашите желания, фантазии, интелект, интереси или моментно настроение. По време на SMS-chat процеса или Разговора по телефона на  Телрфонна линия , както и в рекламните обяви в сайта, партньорът е персонифициран чрез аватари, така че да общувате с повече от една идентичност. Затова партньора може да бъде някой, който е налице в системата и с други самоличности /персонифицирани образи.

 • 06:С изпращането на SMS към който и да е номер за SMS-чат, Вие се съгласявате да получавате съобщения -покана за комуникация. Ако не желаете това – изпратете смс с текст – STOP към съответния номер.  Приемайки настоящите Условия за ползване и ОДУ, Потребителят се съгласява, че е съгласен напълно с тях, с  виртуалната насоченост и персонификацията в Рекламните oбяви и по време на комуникацията – SMS-чат или Разговор по телефона и става член на една виртуална общност, където като  имагинерен образ  ще комуникира с други такива , които са отразяват неговите потребности, желания и фантазии. Следствие на това, той е наясно, че каквото и да е съдържанието на SMS-ите, разменени при SMS-chat-а и независимо от типа разговор, който е провел на Телефонната линия, тяхната идея не е реален физически контакт, а виртуален /SMS-chat или разговор на Телефонната линия/.
 • 07: За SMS-chat услугата за Република България  за номерата: 191905, 191958, 191960 -  цените са 1.2 лв за изпратен смс  към номера и 191952, 191981, 191921 2.4 лв с ДДС  за изпратен смс към номера.
 • 08: За разговор по телефона , номера на Телефонните линии за Република България са: 090363050,  090063030 – цените са  е 0.96 лв на минута и 090363102, 090363103, 090363104 с тарифа 2.4 на минута с ДДС.
 • 09: За всички номера неупоменати тук /ОДУ /, отговорност носят Компаниите или частните лица, които ги ползват, като http://sexobiavi.bg/ Ви предоставя само тази обща информация за характера на услугите, която много вероятно е валидна и за тях / но е възможно и да не е /, като собствениците се задължават да посочат цените и характера на услугите  в обявите.
 • 10: Предлаганите услуги SMS чат и разговор с Оператор са изключително и само  виртуални и развлекателни цел и характер. Предлагат се разговори тип:  запознанство, флирт, авантюра, еротика, виртуален секс, разговор за двама, телефон на доверието/. Съдържанието на обявата – текст и фотографски изображения са за визуализиране на зададената тема за разговор или персонифициран образ. Ползвайки ги Вие се съгласявате с виртуалния характер на услугата и сте наясно, че той е такъв, независимо от типа разговор, който водите.

III: Обяви с телефони с добавена стойност без Вип статус и с непосочени цени, ще бъдат изтривани без предупреждение, с изключение на тези, които ползват номера, чийто цени са посочени тук в ОДУ.

IV: Администраторите на www.sexobiavi.bg се ангажират да контролират съдържанието на обявите и за информация за цените на услугите предлагани в тях, но не гарантират успех, както и достоверност на съдържанието, поради факта, че обявите се активират автоматично, а не след одобрение от Администратор  и от факта, че нямаме информация за цените на услугите, които се предлагат. Относно достоверността на съдържанието в рекламните обяви / тези с посочен контакт: Телефони и номера за SMS – чат с добавена стойност /, имайки предвид развлекателния и виртуален характер на услугите, не е възможно описанието да е точно, тъй като то е съобразено с характера на услугата.

_________________________

В случай, че потребителят не се е запознал с настоящите ОД Условия, вината си е изцяло негова. На началната страница и на всички вътрешни страници в сайта / при зареждането на различните категории и при търсене по области/ има публикуван надпис в горната част над обявите, че „С присъствието си на уеб страниците на http://sexobiavi.bg/, Вие потвърждавате, че сте над 18 години и сте съгласни с ОДУ“.

Обновена на:: 15. 06. 2018 г


Вип обяви

Нови обяви

Последни Секс разкази