Общо обяви: 495 Общо потребители: 2369999

Секс разкази * БДСМ * Робинята

Събуди се от интензивния аромат на секс.

Доволен, с все още затворени очи, той се протегна под чаршафите и вдиша аромата дълбоко. До него лежеше снощното му завоевание.
Леглото им беше разхвърляно и там цареше хаос, а тя спа неподвижно цялата нощ.

Може би се дължеше на алкохола, с който я наливаше през цялата вечер, но по-скоро беше заради факта, че тялото й беше овързано здраво, и тя не можеше да мръдне. Лежеше по корем, с широко разтворени крака, завързана за рамките на леглото, със стегнати зад гърба ръце.

Той отвори очи и се наслади на гледката.

Между бедрата й лъщеше влага – след като й беше запушил устата и беше заглушил протестите й, нямаше нужда да използва кондом. Сега съжали за малко, но се въодушеви при мисълта да я вкуси сега.

О,да.

Вчера той се беше държал толкова деспотично и грубо, че не можа да разкъса достатъчно бързо дрехите по тялото й, а тя му беше помогнала да я съблече до момента, в който осъзна какви точно бяха намеренията му.

Днес щеше да се наслади напълно на момента.

Събуди я с ентусиазирана плесница по задника.

„Време е да се събудиш,“ прошепна в ухото й той.

Простенвайки, тя се изви под него, очевидно нежелаейки да се събуди.

Той отново я удари, този път по-силно. Тя потрепери. Задничето й беше все още червено, където той беше изпитал нейното подчинение с колана миналата нощ…

Неразличими звуци дойдоха изпод запушената уста.

Тогава тя отвори очи и го видя. Очите й се разшириха.

„Не, това не е лош сън.“ Ухили се той. „Ако обещаеш да не викаш ще махна това топче от устата ти” Тя кимна и той се наведе напред, за да развърже възела на тила й. „Какво….?”, започна тя, но той я отряза.

„Нито дума! Искам основно да се почистиш, мъничка моя, и след това да дойдеш при мен.”

Той охлаби примките около глезените и китките й. „Отивай. Банята е ей-там.”
Със забележимо усилие тя се надигна и се запрепъва към банята. „Спри!” – извика той, внезапно озарен от вдъхновние. „На колене и лакти! Искам да пълзиш.”

Тя се извърна към него и видя широката му усмивка. Устата й се отвори, за да изпротестира, но после се затвори когато видя колана на леглото до него. Тя бавно се снижи към пода и той се наслади на гледката от поклащащото й се дупе, докато тя пълзеше към вратата.
„Не си го мисли,” – извика той след нея. „Ключът е в мен.””

Мина сравнително кратко време, когато водата от душа престана да капе и след няколко минути по-късно тя се появи на прага, увита в хавлия, с мокра коса.

„Ела тук,“ нареди й той и тя безропотно се подчини.
Той скръсти ръце когато спря пред него.

„Свали хавлията!”

Тя отново запротестира, и той усети как го обхваща нетърпение. С едно рязко движене той запрати хавлията в другия край на стаята и я дръпна за ръката, така че тя се строполи по гръб на леглото до него.

„Сега ми принадлежиш, не го ли разбра?”промърмори зад нея, докато отново овързваше китките й и ги пристегна към рамката на леглото.
„Голямо момиче си, нали? Никой няма да има нищо против ако изкараш няколко дни с мен.”

Със задоволство забеляза как очите й отново се разширяват. „Шшшт,“ изрече той. „Предимството на малките хотели е дискретността на хората, когато им платиш добре. Само няколко банкноти са достатъчни и всеки изненадващо оглушава.” – и й намигна.

След това грабна тънкия й копринен шал от рамката и върза очите й. Почувства топлия й дъх докато я вързваше и целуна устните й – бяха толкова нежни – внезапно тя ги сви и се опита да дръпне глава назад.

„Тц,тц“ издаде милостиви звуци с език той, докато щипеше зърното й. Тя се сви под него и остро издиша.

Той задържа стиснатото й зърно между пръстите си, мачкайки и дърпайки го докато не се втвърди и набъбна.

Ръцете му прекосиха тялото й, запо чвайки отново от зърната й, докато устата му бавно засмука втвърденото зърно. Отдели особено внимание на тихите стонове,които издаваше тя сега, докато отново стискаше устни и се опитваше да не реагира.
Но той нямаше милост, езикът му описваше все по бързи кръгове около зърното й, докато с другата си ръка разтъркваше другото й зърно, докато тя най-накрая не отметна глава назад и тихо не изстена.
Той се усмихна и внимателно захапа. Стонът й този път беше по-силен, гърбът й се изви, гърдите й щръкнаха пред лицето му.
Едната му ръка се придвижи надолу към плоския й корем, спусна се между краката й, докато езикът му отново поднови играта със зърната й.

Усети надигащата се в нея битка, нуждата да се разтвори пред него, и срама, гнева, съпротивата да му се отдаде.
Той положи гладката си длан между бедрата й и усети влагата.
Ароматът й изпълни ноздрите му и той спусна устни по тялото й.
Докато ръката му все още галеше гърдите й, носът му докосна путенцето й. От устните й се отрони въздишка и тя разтвори крака, осигурявайки му сладката гледка на възбудената си сливка, мокра и очакваща.
Той се наведе, за да я целуне, докато пръстите му прекосяваха вътрешната част на бедрата й, по цялото й тяло преминаха тръпки.
Той се смъкна на пода пред нея, обхвана коленете й и широко ги разтвори, нежният му дълъг език я облиза по цялото продължение на путенцето до набъбващия й клитор.
Тя изстена и повдигна бедра към лицето му, езикът му се зарови във всяка една скрита гънка, докато той не я вкуси напълно и продължи да нахлува в нея, докато тя не застена високо от удоволствие.

Ръцете й започнаха да се борят с възлите около китките й, докато той сключи устни около клитора й бавно го засмука. Тя беше толкова влажна сега, че соковете й оцапаха лицето му и той трябваше да приложи сила, за да задържи краката й разтворени, а тя несъзнателно ритмично се заизвива.
Тогава реши, че досега е бил достатъчно внимателен.
Без предупреждение захапа клитора й и тя изпищя.
Той повдигна глава към нея и я погледна. Не можеше да го види, но усети, че нещо се беше променило.

„Ей, курве,“ каза той. „Сега ми принадлежиш,нали?“

Тя кимна, объркана и не знаеща какво ставаше.

„Мислиш ли, че е редно притежанието ти да откаже да ти се подчини?”
Тя разтърси глава.
„Но ти отказа, нали?“

Тя замръзна неподвижна, твърде уплашена, за да помръдне.
Той се усмихна и отвори вратичката на нощното шкафче.
Пръстите му отново заизвиваха зърната й, щипейки ги, карайки ги да настръхнат сега повече.
След това, без предупреждение, ги защипа с щипки едновременно.
Тя изпищя първоначално от изненада и започна да скимти от обземащата тялото й болка.

„Това е наказанието за твоето неподчинение,” се усмихне той. „Едно от наказанията”.
Той коленичи между краката й, погали путенцето й с пръст и след това намаза члена си със соковете й.

След това я прониза.

Тя изпищя изненадано от болка, тъй като притисна дори матката й.
Той я разчекна, държейки краката й във въздуха, влизайки все по-навътре и по-дълбоко и болезнено.
Писъците й изпълниха стаята. „Не, моля те, нее…”, умоляваше го тя, но това още повече го раздразни.
Запуши устата й с ръка, за да я накара да млъкне, но неуспешно, затова грабна една възглавница и я затикна в лицето й.
Тя се задави под него, издавайки заглушени звуци, борейки се за въздух и се изви към него.Това го възбуждаше много и постепенно го докарваше до ръба, докато внезапно тялото й не омекна, отпуснато и той изригна в нея.
Изтощен, той се изтърколи от нея и махна възглавницата от лицето й.
„Добро момиче”, каза той, оставяйки я да лежи, и отиде да се измие и да закуси.

Добавена на от:

Етикети: , , ,

22205 Общо преглеждания, 3 за днес

22 /25 /5

  

Сходни статии

Виж други обяви

Вашият коментар

Времето в София за днес и утре

Видео

Сайтове за възрастни +18

Вип обяви

Последни Секс разкази