Общо обяви: 445 Общо потребители: 2607561

Секс разкази * Лятна авантюра

В сумрачното сепаре беше само Яна. Седнах до нея и видях как Светли седна срещу нас. Все още държеше горнището ми и сега ми го подаде. Взех си го, но не го облякох. Заговорих Яна, стараех се напълно да игнорирам порива си, каращ ме да отида и да се хвърля в скута на Светли. Съвсем леко и уж небрежно разсипах мъничко от чашата си по гърдите си.

- Яна, би ли ми помогнала да го избърша? – попитах с най невинен гласец.
- Разбира се – усмихна ми се тя заговорнически, след което бавно прокара езика си по тях. Разлятото определено беше много малко и Яна бързо го „изтри“ от мен, но тя продължаваше да облизва гърдите ми. С зъби леко смъкна сутиена ми надолу и оголи зърното ми. Веднага след това, то изчезна между устните й. Аз извърнах поглед към Светли, след което демонстративно започнах да облизвам пръста си. Докато го правех, погледът ми се насочваше от време на време към разкрачените му крака, ясно показвайки какво очаква достойнството му, ако вместо пръста си ми попадне то. Яна продължаваше да стимулира зърното ми, което вече се беше изпълнило с кръв и щръкнало в готовност. Изведнъж ръката й се плъзна надолу по стомаха ми и се пъхна под дънките ми. За миг се стреснах и дори забравих пръста си, който все още беше в устата ми. Не очаквах, че тя ще стигне чак до там. Бързо обаче се окопитих, Светли все още гледаше и бях решила да му покажа, кой от кое училище е излязъл. Затова само се плъзнах надолу по канапето и разтворих краката си, улеснявайки Яна. Усетих как ръката и отмести прашката ми и миг след това зашари нетърпеливо по путенцето ми. Съвсем леко изтенах. Издайническите топли вълни бясно запрепускаха в мен, клитора ми взе да тръпне в очакване. Яна много скоро лекичко пъхна пръста си вътре в мен и започна да го движи. Същевременно езикът й не преставаше да гали зърното ми, докарвайки ми допълнителни трепети. Усетих, че ако продължава така, скоро няма да имам контрол над ситуацията. С голямо нежелание и прошепнах да спре. Тя като че ли беше склонна да продължи, но все пак спря и се отмести от мен. Придавайки си невъзмутима физиономия, аз станах, облякох потника си и се приближих към Светли.
- Би ли ме откарал у нас, нещо не ми е добре, а не знам къде са нито Ники, нито Емо.
Той погледна преценяващо. Несъмнено знаеше какво се иска от него. След това кимна. Яна ми даде ключовете от колата на Петър и ние бързо се изнизахме навън. Пред колата той спря и ме погледна. Преди да изрече каквото и да е, му връчих ключовете:
- В манастира нямаме книжки, все още – след тези думи се настаних в колата. Той мигом ме последва с лека усмивка.
- Ама наистина имаш чувство за хумор. Харесвам момичета с чувство за хумор.
Аз бях подготвила една тирада, в случай че се направеше пак на остроумен, но отново си останах в мълчание. Поглеждах го крадешком, докато палеше колата и потегляхме. Мислите ми препускаха в главата ми. Защо точно сега трябваше да ми се настанява в главата някакъв си мъж. Но е сладък, с хубави очи, казвах си. Да, ама те взима на базик. Само в началото, отговарях си. И така докато пътувахме, се борих с чувствата в мен. Въщност знаех какво искам, но се спирах само защото се беше избазикал с мен. Отново го погледнах. Той като че ли хич и не отделяше поглед от пътя. Въпреки това, много добре знаех и на него какво му се иска. Както и на мен. Какво като се е побъзикал, не съм умряла, казах си аз най сетне и се реших. Нямаше да си отлагам удоволствието заради дреболии. Както и неговото. Обичах да ги оставям доволни.
Този път се извърнах цялата към него и се наместих маскимално близко, колкото ми позволяваше седалката, до него. Сложих ръката си на бедрото му и усетих лекото потръпване. Доволна аз започнах да го галя, приближавайки се към слабините му. Отново без да откъсва поглед от пътя той попита:
- Какво правиш?
- Не ми казвай, че след като свирка в дискотека не те иненадва, свирка в кола ще успее – прошепнах му.
Този път дори ме погледна
- Всъщност изненадва ме. Мислех че след шоуто с което запали огъня в мен, сега ще ме оставиш да горя, като най сладко си легнеш след като те закарам у вас.
- Това беше първоначалния план. – усмихнах се, ръката ми вече галеше издутината му през дънките – Но сега искам нещо друго. – ръката ми откопча ципа му – Нещо твърдо и голямо. – ръката ми напипа въпросното нещо и го извади навън – Нещо с което да си запълня времето докато стигнем.
Ръката ми започна да се движи по дължината му. Все още го гледах в лицето. Неверие и смайване в едно. Отвори уста сякаш да каже нещо, но аз само сложих пръст на устните му и се наведох към скута му. Гледката, макар и очаквана ме порази. Бях копняла в тези минути да видя члена му, да се нарадвам и той оправда очакванията ми. Беше голям и невероятно щръкнал. Мораво червеникав и очакващ само моите грижи. Гледах го с възхита, прокарвах ръката си по него и захласнато си представях какво може да направи това нещо, когато ме прониже. Стоеше щръкнал пред мен, безпомощен и чакащ. Отново го погалих, след което прокарах езика си и докоснах главичката му. Конвулсия по цялата му дължина. Доволна аз продължих да галя с езика си върха му. Особено внимание обърнах на малката цепнатинка, извора на благодатните му сокове. Продължавах бавно да прокарвам ръката си по цялата му дължина, облизвах главичката му, целувах я. Беше само мое. Оставих главичката и го заоблизвах целия. Прокарвах езика си по него, от едната и от другата страна, нагоре надолу. С радост забелязах, че беше целия обезкосмен. Топките му лъщяха пред погледа ми и аз с радост пуснах езика си по тях. Нежната кожа потръпна от допира ми. Аз продължавах да си играя с тях, целунах ги, дори лекичко ги захапах. Пуснах ги за миг да ги огледам. След това отново пуснах езика си и го прокарах по тях, след това нагоре по дългия му ствол, нагоре и нагоре, до главичката, облизах я и нея старателно. След което обвих устни околко нея и я пъхнах на топло в устата си. Чух отчетливото му пъшкане, когато главичката му потъна там. Посмуках я лекичко, след което я пуснах навън. Ръката ми усещаше как пенисът му пулсира в очакване, аз самата виждах отчетливо настръхналите му вени. Отново пъхнах главичката му между устните си. Този път я засмуках по дългичко, като продължих с ръката си да изследвам дължината на члена му. Вкарах и езика си в действие, пъхайки го отново в малката цепнатинка и лекичко започнах да го извъртам околко нея. Този път стонът му беше още по силен. Отново го извадих от устата си. Наслаждавах се на големината му, на красотата му, беше си целия само за мен. Исках го, о как го исках. Отново пъхнах главичката му между устните си, но този път продължих с главата си надолу, налапвайки още и още от члена му. Усещах ясно как потръпва, докато все повече от него изчезваше в устата ми. След това рязко вдигнах глава и го пуснах. Погалих с език главичката му, като за последно, след което отново го налапах. Пуснах ръцете си от него и започнах да движа устни надолу. Вкарвах го в устата си и го изкарвах, но само до главичката, след което отново го вкарвах и го изкарвах. Всеки път като стигнех до главичката, езикът ми зашарваше по нея, облизвайки я цялата, а всеки път щом го вкарах отново целия в устата си, свивах устни околко него и яростно го засмуквах. Усещах го как бушува вътре в мен, всеки път имах чувството че ще се пръсне в устата ми. Пулсираше от желание и всеки път докато беше вътре, сякаше незнайно как успяваше да нарастне още повече. Аз го поемах навътре в устата си, грижех се за него, облизвах го и го засмуквах. Главата ми вече слизаше надолу по него доста бързичко, аз самата усещах как се възбуждам от всичко това. Исках да го усетя и в гърлото си. При следващото изкарване което направих, аз си поех дъх, след което го натиках навътре в устата си. Все още беше влязъл, докъдето и преди – малко преди края му. Но този път, аз отворих малко повечко устата си и навдох глава надолу. Усетих как главичката му се удря по небцето ми, извъртях се съвсем леко и веднага нещо дебело запуши гърлото ми. Поттиснах порива си да се закашлям и оставих топлото му тяло там, като продължих да слизам с главата си още и още надолу. Ако досега си мислех че пенисът му се удвоява някак си в устата ми, то сега разбрах колко съм грешала. Беше се издул неимоверно, усещах как всяка частица от него трепери от възбуда. Най накрая успях да го налапам абсолютно целия. Носът ми удари топките му, които се люшкаха току до погледа ми. Доволна аз останах така. Тогава обаче усетих как членът му се размърда и започна да пронизва гърлото ми. Едва не се задавих, не само от изненадата. Явно беше доста възбуден. Аз се оставих да ме чука в гърлото, даже някак задвижих езика си по него, дразнейки го допълнително. Той ускори леко темпото и започна да издава невероятно силни пъшкания. Аз бях доволна от това, но все пак време беше да си поема въздух. Тръгнах да се дърпам нагоре и… не помръднах и на сантиметър. Неговата ръка ме беше хванала за главата и я натискаше надолу. Аз направих още едно усилие, но без резултат. Членът му все така продължаваше да ме блъска в гърлото. Още един безуспешен опит. Усещах вече как въздухът ми свършва Отново тръгнах нагоре и този път ръката му ме пусна. Но едва успяла наполовина да изкарам члена му от устата си и отново усетих ръката му, която ме задържа. Все пак и това беше достатъчно. Успях да поема въздух миг преди ръката му да натисне главата ми надолу, и членът му да потъне отново целия в гърлото ми. Този път, той не задвижи него, а мен. Започна да натиска и издига главата ми, и то толкова бързо че в един момент топките му се рееха на сантиметър от мен, а в следващия половината му член беше извън устата ми. Отношението му в момента беше като…. странно защо ми харесваше. Докато направляваше движенията ми аз успявах да засмуквам и облизвам подобаващо добре члена му. Продължих да му се възхищавам, без да обръщам внимание повече на ръката му. В един момент дори, когато отново бях налапала целия му пенис, аз останах там, както преди, но този път значително по дълго. Даже нарочно натисках главата си надолу, знаех че повече няма накъде, но не ми пукаше. Исках да се насладя докрай на хубавата си играчка. Знаех че скоро ще свърши и не исках този първи път да се похаби дори и една капчица. Така както членът му се беше заврял в гърлото ми, усетих как по дължината му пробягва трепет, много по силен от предишните и се подготвих. Миг след това нещо много бързо и топло удари стените на гърлото ми и продължи надолу. Веднага го последва още и още, аз стоях и само поемах спермата му. Изчаках докато и последната струйка не потече надолу по гърлото ми, след което много бавно и внимателно започнах да изваждам големия му хубавец от устата си. Накрая, видях по главичката останало малко от спермата му и бързо се погрижих за нея. След което го обсипах с целувки. Той все още стърчеше прав и пулсираше. Аз вдигнах глава и се огледах. Бяхме стигнали пред квартирата ни, дори не знам кога бяхме успели. Възбудата ми обаче беше нараснала неимоверно. Клиторът ми пулсираше и всяко движение, което караше прашките ми да се докосват до путето ми, предизвикваше трепети. Все още държейки пениса му за ръка, аз го погледнах въпросително. Той, с невероятно възбуден поглед само кимна. Бързо изкочихме от колата. На входната врата, едва не изпуснах ключовете от нетърпение и вълнение. Едва влезли, аз само успях да ритна вратата да се затвори, и той се нахвърли отгоре ми. Жарките му целувки опариха шията и лицето ми. Аз жадно впих устни в неговите и езикът ми удари небцето му. Неговият собствен влетя в устата ми и зашари навътре в гърлото ми. Ръцете му преминаха през потника ми и бързо го свалиха. След това само отмести сутиена ми надолу и веднага жадно започна да целува гърдите ми. Аз се облегнах на стената и притиснах главата му. Бях наистина много възбудена. Той замачка циците ми, и заблиза зърната ми, толкова изпъкнали че се чудех как не са отлетели още. Продължавайки да се занимава със зърната ми, ръцете му се смъкнаха надолу и бързо разкопчаха дънките ми. Бързо бързо се изхлузих от тях, а той вече беше отместил прашката ми и сега пръста му безпогрешно беше напипал пулсиращото ми клиторче. Аз само притворих очи, в опит да се сдържа да не свърша моментално. Бях толкова възбудена и мокра, пулсирах цялата, но исках да свърша с члена му в мен. Изръмжах му нещо от този род, той само продължи да мачка клитора ми, като в един момент слезе надолу и пръста му моментално потъна във влажния ми отвор, като незабавно започна да се движи в него.
- Аааах – извиках аз, бутнах го назад и за мое голямо изумление, разкъсах ризата му. Прокарах ноктите си по гърдите му и докато му правех дълбоки следи отбелязах че и те са обезкосмени. Ноктите ми слязоха надолу, пенисът му все още стърчеше от разкопчаните дънки. Бързо го хванах и яростно задвижих ръка по него. Езиците ни отново се срещнаха, този път доста извън устите ни. Той ме хвана и бързо ме обърна с лице към стената. Аз се облегнах с ръце на нея, леко издавайки задника си навън. Той застана зад мен и почти моментално заби члена си в мен. В един единствен миг целият свят се съсредоточи върху топлото и голямо парче месо, което бързо потъваше в мен. Възбудата ме облада, топлината в мен се приготви да изригне. Знаех, че дори и да искам няма да мога да задържа оргазма си дълго. Но аз и не исках. Отдадох се напълно на пронизващото ме копие и само след няколко мига се разтърсих в неповторим оргазъм. Усетил трепетите ми, Светли мушна члена си навътре в мен и остана там. Аз се замятах в конвулсии върху твърдия му пенис, след което се отпуснах на стената. Той ивади достойнството си от мен, след което ме обърна и ме вдигна. Едвам успях да му посоча къде е моята стая. Влязохме и той ме бутна да седна на леглото. След което застана пред мен, хвана главата ми с ръка, а с другата насочи големия си пенис в устата ми. Аз покорно я разтворих и членът му потъна вътре. След което започна яростно да го набутва навътре и навън. Аз отново усетих че се възбуждам. Блъснах ръцете му силно от себе си и сама хванах члена му в основата, след което започнах да го лапам и засмуквам яростно, движейки глава надолу по дължината му. Той постоя миг два, след което изпъна ръката си и пръста му отново намери клитора ми. Изпъшках и натиках пениса му в гърлото си, смазвайки го с езика си. Той започна да мачка клитора му, а другия пръст като обучен войник намери мократа ми дупчица и отново потъна в нея. След което в пълен синхрон двата му пръста започнаха да изтискват от мен стенания, пъшкания и конвулсии. Аз се съсредоточих върху члена в устата ми. Започнах и с ръка да си помагам, като следвах движенията й надолу с устата си. Светли ме мушкаше и извиваше пръста си в мен, другият му масажираше клитора ми, докарвайки ми невероятни трепети и удоволствия. Аз самата усещах как пенисът му пулсира от желание. Най сетне той ме пусна, издърпа члена си от устата ми. Аз побързах да легна и разтворих краката си. Не чаках дълго. С мощно движение, Светли отново вкара копието си дълбоко в мен и започна методично да ме пронизва с него. Всяко негово движение ми докарваше нова и нова вълна на трепет и възбуда, на топлина и удоволствие, на желание и страст. Знаех само, че искам да ме пронизва, да не спира, исках да продължи вечно. Много бързо, пожарът в мен затрептя и се усили до максимум готов да експлоадира. Аз извих кръста си нагоре, поемайки членът му максимално навътре в мен и обвих крака околко задника му, натискайки го към мен. Усетих как членът му се удари в края на канала ми и едва не припаднах от кеф. Той продължи яростно да ме чука, целият му пенис дори не излизаше от мен. Беше просто невероятно. Нещо в мен се взриви и аз потръпнах в конвулсии. Соковете ми се стичаха по леглото, докато Светли продължаваше да ме пронизва. Дори и след като отново свърших усещах как желанието ми не стихва. Хванах Светли за главата и му просъсках:
- Чукай ме в задника, още сега.
Без ни най малко да се бави, той ме обърна по корем, „на четири крака“ и застана зад мен. Усетих как езикът му започна да облизва входа на ануса ми.
- Веднага, какво ми се бавиш. Вкарай ми го веднага. – думите излязоха от устата ми и още не свършила, той се изправи и насочи члена си към тръпнещото ми вече задниче. Остра болка преряза тялото ми, но аз бързо я захвърлих настрана. Анусът ми се опитваше да отхвърли чуждото тяло, но аз се отпуснах, отпуснах и мускулите си и усетих как членът на Светли бавно започва да потъва в него. Болката все още я имаше, но аз продължих да я игнорирам. Погледнах назад. Светли дори не беше успял да вкара и половината си пенис още. Изръмжах, исках го, исках го веднага целия. С тази мисъл, аз натиснах дупето си назад. Болката отпреди малко беше като леко ощипване, сравнена с тази която изпитах когато се нанизах на члена му. Дори той ме погледна уплашено, когато изревах от болката, не бих се учудила дори ако си бях наранила ануса някъде, и тръгна да вади пениса си.
- Какво правиш бе? – вече бях побесняла от възбуда – Чукай ме веднага, давай.
Дори и изненадан, все пак и той беше много възбуден. Натика члена си в дупето ми и започна да ме пронизва. Имах чувството че някой ми разпорва задника. Огромния му пенис, влизаше прекалено грубо и бързо, а дупето ми определено не беше подготвено за това. Аз обаче изтиках тези мисли и се отдадох на насладата. Дори се изумих на това – никога преди не съм давала да ме чукат в задника ако преди това хубаво не го обработят. Харесваше ми да ме чукат грубо! С тази мисъл, аз продължих да посрещам напъните на пронизващото ме отзад копие. Действително ми харесваше. Усещах много повече възбудата си и невероятните трепети по тялото си, отколкото болката. Сякаш от страни чувах невероятните си викове и стонове, къде от болка, но повечето от удоволствие. Повече нямах сили, легнах напред, оставяйки само леко задника си вирнат, за да може Светли да продължава да ме обработва. Много скоро нещо в мен се надигна и невероятна възбуда и удоволствие ме заляха цялата. Още докато се гърчех в оргазма си, усетих как Светли наби члена си дълбоко в задника ми и миг след това от него започна да се изхвърля топла течност. В едно с мощните му струи, които усещах, моето тяло конвулсираше от възбуда. Най накрая, когато всичко свърши, той извади пениса си от дупето ми и легна до мен.
- И да искаш повече, забрави.
Аз се усмихнах изтощено:
- Спокойно любовнико, до сутринта ще си събрал сили.
След което погалих толкова нежно лицето му, че човек ще рече че досега сме правили най романтичния секс на света. За мое изумление, той също ме погали толкова нежно, усмихна се, взе ме в прегръдките си и започна съвсеем лекичко да ме полюшва. Докато се унисах, си помислих, че все пак няма нищо лошо и на морето някое момче да ти отвлича мислите…

Добавена на от:

Етикети: ,

14612 Общо преглеждания, 1 за днес

22 /25 /5

  

Сходни статии

Виж други обяви

Вашият коментар

Времето в София за днес и утре

Видео

Сайтове за възрастни +18

Вип обяви

Последни Секс разкази